Tượng sư tử biển Singapore

Tượng sử tử biển Singapore Cao : 3,6 m , Rộng : 1,3m , Sâu : 3,5m Chất liệu : Nhựa composite Điêu khắc gia tạo bản đất xong chuyển chất liệu nhựa composite Giá : 135 000 000  

Mô tả

Tượng sử tử biển Singapore

Cao : 3,6 m , Rộng : 1,3m , Sâu : 3,5m

Chất liệu : Nhựa composite

Điêu khắc gia tạo bản đất xong chuyển chất liệu nhựa composite

Giá : 135 000 000

 

Scroll