TƯỢNG CHÂN DUNG GỖ

TƯỢNG CHÂN DUNG GỖ GÕ ĐỎ, Cao 45 cm Sau khi đắp khuôn mẫu bằng đất sét xong được chuyển thể chất liệu gỗ với quy trình như sau khuôn mẫu đất sét -> quét 3D -> chọn gỗ -> đục CNC -> sửa nguội và làm bóng

Mô tả

TƯỢNG CHÂN DUNG GỖ GÕ ĐỎ,

Cao 45 cm

Sau khi đắp khuôn mẫu bằng đất sét xong được chuyển thể chất liệu gỗ với quy trình như sau

khuôn mẫu đất sét -> quét 3D -> chọn gỗ -> đục CNC -> sửa nguội và làm bóng

Scroll