NHẠC SĨ TRẦN TIẾN

Tượng chân dung nhạc sĩ Trần Tiến tạo bởi điêu khắc gia Phạm Tuấn tại xưởng điêu khắc Tuấn – Bằng  

Mô tả

Tượng chân dung nhạc sĩ Trần Tiến

  • tạo bởi điêu khắc gia Phạm Tuấn tại xưởng điêu khắc Tuấn – Bằng

 

Scroll