Bộ sưu tập: TƯỢNG CHÂN DUNG GỖ

TƯỢNG CHÂN DUNG GỖ
sau khi điêu khắc gia đắp khuôn mẫu bằng đất sét xong mới quét 3D
– chọn loại gỗ
+ gỗ hương
+ gỗ gõ đỏ
+ gỗ cẩm lai …….
– đục bằng máy CNC
– Điêu khắc gia sửa , dánh bóng

Scroll