Bộ sưu tập: TƯỢNG CHÂN DUNG ĐỒNG

Tượng Chân Dung Đồng
Sau khi điêu khắc gia đắp khuôn mẫu bằng đất sét xong mới chuyển chất liệu đồng, tùy theo yêu cầu của khách hàng chọn chất liệu đông
– đồng đỏ
– đồng vàng

Scroll