Bộ sưu tập: TƯỢNG CHÂN DUNG ĐẤT

Điêu khắc tượng chân dung, tượng thờ cúng ông bà
Điêu khắc gia tạo khuôn mẫu bằng đất sét xong, người thân đến duyệt xem có gì cần chỉnh sửa không , xong mới chuyển chất liệu

Scroll