Bộ sưu tập: TƯỢNG CHÂN DUNG THẠCH CAO

TƯỢNG CHÂN DUNG THẠCH CAO
Sau khi điêu khắc gia tạo khuôn mẫu bằng đất sét xong tạo vỏ khuôn bằng thạch cao và rồi đổ thành phẩm bên trong vỏ khuôn đó bằng thạch sao
– giá thành đổ chân dung bằng thạch cao rất cạnh tranh so với đồng, gỗ đá
– đổ thạch cao xong có thể chuyển chất liệu đồng

Scroll