Bộ sưu tập: TƯỢNG CHÂN DUNG ĐÁ

TƯỢNG CHÂN DUNG ĐÁ
Sau khi điêu khắc gia đắp xong khuôn mẫu bằng đất sét sẽ được chuyển chất liệu đá giống như gỗ
– Quét 3D
– Chọn chất liệu đá
– đục bằng máy CNC
– sửa nguội và đánh bóng

Scroll