QUY TRÌNH TẠC TƯỢNG CHÂN DUNG

1-Tạo khuôn mẫu

  • Dựa vào tài liệu người thân cung cấp như ảnh, video …,  điêu khắc gia sẽ sử dụng đất sét để tạo khuôn mẫu, đây là bước quan trọng nhất để tạo ra một bức chân dung có tính thẩm mỹ và tinh thần của bức chân dung ,

2- Chuyển chất liệu

  • tùy từng chất liệu sẽ có những công đoạn chuyển chất liệu khác nhau như
    • Chân dung thạch cao – tạo vỏ khuôn-> đổ tượng chân dung bằng thạch cao bên trong
    • Tượng chân dung đồng – từ tượng đã được đổ thành thạch cao và được gửi về xưởng đúc đồng để chuyển thể chất liệu
    • Tượng gỗ , Đá , từ khuôn mẫu sẽ được quét 3D, và chuyển chất liệu gỗ hoặc đã nhờ công nghệ CNC, và được nghệ nhân hoàn thiện

VIDEO GIỚI THIỆU TAY NGHỀ

FANPAGE

Scroll